Program

PlanketGBG – Lördag den 18 augusti 2018

12.00 – Utställningen startar

Ytterligare programpunkter kommer presenteras under våren/sommaren.

18.00 – Utställningen slutar