Program

PlanketGBG – Lördag den 19 augusti 2016

12.00 – Utställningen startar

Ytterligare programpunkter presenteras senare.

18.00 – Utställningen slutar