Bild till utställarboken

Skicka in din bild till bild@planketgbg.se. Vi behöver din bild senast den 30 juni för att vi ska hinna göra klart boken och trycka den innan utställningen.

Bilden bör vara minst 2000 pixlar på kortaste sidan och i formatet jpg. Vill du vara säker på att det blir rätt färgrymd i bilden bör du spara den som RGB (AdobeRGB) och upplösningen 300 ppi. Spara inte bilden i sRGB.

Boken är i stående A5-format, men det går alldeles utmärkt att ha både stående och liggande eller kvadratiska bilder.

När vi har tagit emot din bild gör vi en granskning så att den uppfyller de tekniska kraven, och hör av oss om den är OK, eller om du behöver skicka in den på nytt.

Eftersom bilden kan komma att förminskas när vi gör boken är det bra om du inte skärper bilden för mycket innan du skickar in den. Vi kommer istället att göra en slutskärpning när vi lägger in bilden i boken.

På själva utställningen ansvarar du själv för de bilder du ställer ut, men i boken ansvarar PlanketGBG för materialet så som utgivare. Du får därför bara använda bilder som du själv kan garantera att du äger upphovsrätten till, och att bilden i övrigt är förenlig med svensk lagstiftning. I och med att du bifogar din bild så samtycker du till att den kommer att publiceras i 2017 års utställarbok utan att någon ersättning utgår till dig.